ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนักเรียนทุนโครงการแม่อุปถัมภ์โรงเรียนประถมนนทรี(๓๐ ม.ค.๖๒)
วันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ได้มาจัดกิจกรรมมอบของขวัญและเงินค่าขนมที่ได้รับมอบจากผู้อุปถัมภ์ให้กับนักเรียนทุนโครงการแม่อุปถัมภ์สมาคม YWCA กรุงเทพฯ โดยมีนายชาตรี นามคุณผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีและคณะครูให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางสวนหลังใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ มอบเงินค่าขนมให้กับนักเรียนจำนวน ๘ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ๑.เด็กหญิงจรัสพร เพ่งพิศ ๒. ด.ช.วุฒิพงษ์ ศรจันทร์สุข ๓. เด็กชายสุดรัก แสงภารา ๔. ด.ช.ณัฏฐวุฒิ เหนียนเฉลย ๕.ด.ญ.ชนัญธิดา เผือกฉุย ๖.ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทะวี ๗.เด็กหญิงวรนุช โตสาระเดช และ ๘.ด.ญ.กนกวรรณ กางถิ่น นอกจากนี้มีนักเรียนจำนวน ๒ คนที่ได้รับของขวัญจากผู้อัปถ์มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ๑.ด.ญ.ปาลิดา สุริโย และ ๒.ด.ช.ชยานนท์ มวลคำลา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนทุนที่ทางเจ้าหน้าที่ให้มาร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ด.ช.สมชาย พิมพ์วงษา ด.ช. ปรัญชัย นาบุญ ด.ญ.วิมลรัตน์ แสนสุพรรณ และด.ญ.ปิยฉัตร พจนะเรียน การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีทุกคนขอขอบคุณทางสมาคม YWCA กรุงเทพฯ เป็นอย่างสูงที่ได้อนุเคราะห์และสนับสนุนนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,12:36   อ่าน 205 ครั้ง