ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
วันนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลาวงวันโรงเรียนประถมนนทรี และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมีนายสมยศ ศิริบรรณ เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม และคณะกรรมการติดตามจำนวน ๔ คนประกอบด้วยนางทิพย์สุดา อำนวย นายสุรเวศมณีภาค นายทันใจ สายแวว นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร และนางสาวสุพัตรา สีลาพร โดยมีนายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีและคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอังสนา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
 
 
 
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2562,15:46   อ่าน 129 ครั้ง