ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาคเรียนที่๒:มกราคม ๒๕๖๒
การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาคเรียนที่2:มกราคม 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,21:00   อ่าน 133 ครั้ง