ภาพกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกวิถีแห่งอาชีพ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก วิถีแห่งอาชีพ ส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนประถมนนทรี
ภาพ/ข่าว นางสาวชลรัตน์  กอหาญ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,09:33   อ่าน 461 ครั้ง