ภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนชั้นป.๖ ร่วมงาน Open House โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย (๗ ก.พ.๖๑)
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คุณครูทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง และคุณครูนิรารัตน์ รัตนวัน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมงาน Open House ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ภาพ/ข่าว นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสงและนางสาวชลรัตน์ กอหาญ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,11:59   อ่าน 358 ครั้ง