ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนประถมนนทรี(๓ ก.พ.๖๑)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์ประสานการสอบที่ ๓ สนามสอบโรงเรียนประถมนนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีนายไพโรจน์ ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ และมีกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โดยมีนางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง หัวหน้าฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,19:39   อ่าน 335 ครั้ง