ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นป.๖ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET(๑๗-๑๘ ก.ค.๒๕๖๐)
วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายชาตรี นามคุณผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นป.๖ เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,01:57   อ่าน 107 ครั้ง