ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐)
วันเสาร์  ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  โรงเรียนประถมนนทรีได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,19:28   อ่าน 185 ครั้ง