ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ โรงเรียนประถมนนทรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐)
วันที่  ๑๓-๑๔   มีนาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนประถมนนทรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ขึ้น  โดยมีนายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ  และคุณทนงศักดิ์  มโนธรรมรักษา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมนนทรี  ให้เกียรติเข้าร่วมการจัดกิจกรรม  ณ ศาลาอเนกประสงค์  โรงเรียนประถมนนทรี
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,17:28   อ่าน 799 ครั้ง