ภาพกิจกรรม
การจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐)
    วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ สาขา การประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2560,17:27   อ่าน 320 ครั้ง