ผู้บริหาร

นายชาตรี นามคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงรายการใดมากที่สุด
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมหน้าเสาธง
ความสะอาดห้องสุขขา
อาหารกลางวัน
อื่นๆ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/10/2012
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 528801
Page Views 705673
ภาพกิจกรรม

เข้าพบท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
( จำนวน 7 รูป / ดู 12 ครั้ง )
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)
( จำนวน 19 รูป / ดู 26 ครั้ง )
พิธีเปิดโครงการ KidsRead ๒๐๑๗ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐)
( จำนวน 16 รูป / ดู 28 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)
( จำนวน 38 รูป / ดู 55 ครั้ง )
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ KidsRead 2017 ณ ธนาคาร HSBC (๑๓ มิถุนายน ๒ค๖๐)
( จำนวน 7 รูป / ดู 18 ครั้ง )
การตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตยานนาวา
( จำนวน 5 รูป / ดู 22 ครั้ง )
กิจกรรมวันนี้วันพระ
( จำนวน 7 รูป / ดู 22 ครั้ง )
แนะนำสภานักเรียนประจำปี ๒๕๖๐ (๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
( จำนวน 15 รูป / ดู 48 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)
( จำนวน 37 รูป / ดู 67 ครั้ง )
กำกับและติดตามการยกระดับผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน(๕ มิ.ย.๖๐)
( จำนวน 9 รูป / ดู 21 ครั้ง )
ร่วมแสดงความยินดีศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ
( จำนวน 15 รูป / ดู 37 ครั้ง )
การประชุมชมรมผู้บริหารโรงเรียน สพป.กทม.
( จำนวน 14 รูป / ดู 30 ครั้ง )