ผู้บริหาร

นายชาตรี นามคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงรายการใดมากที่สุด
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมหน้าเสาธง
ความสะอาดห้องสุขขา
อาหารกลางวัน
อื่นๆ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/10/2012
ปรับปรุง 21/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 865138
Page Views 1140280
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) บางชัน คลองสามวา
2 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
16 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
18 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
46 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
47 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
60 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
68 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
69 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
70 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
71 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
72 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
73 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
74 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
75 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
76 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
77 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
78 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
79 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
80 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
81 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
82 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
83 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
86 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
92 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
94 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
103 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
104 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
105 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
106 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
107 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
108 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
109 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
110 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
111 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
112 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
113 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
114 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
115 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
137 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
138 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
139 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
140 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
141 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
142 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
143 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
144 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
145 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
146 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
147 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
148 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
149 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
150 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
151 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
152 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
153 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
154 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
155 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
156 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
157 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
158 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
159 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
160 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
161 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
162 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
163 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
164 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
165 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
166 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
167 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
170 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
171 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
172 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
173 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
174 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
175 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
176 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
183 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
185 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
186 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
187 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
188 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
189 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
191 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
192 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
203 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
204 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
205 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
206 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
207 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
208 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
209 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
210 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
211 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
212 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
213 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
214 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
215 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
216 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
217 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
218 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
219 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
220 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
221 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
222 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
223 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
224 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
225 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
226 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
227 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
228 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
229 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
240 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
242 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
243 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
244 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
245 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
246 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
257 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
258 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
259 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
260 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
261 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
262 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
263 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
264 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
265 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
266 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
267 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
268 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
269 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
270 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
274 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
275 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
276 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
277 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
278 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
279 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
280 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
281 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
282 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
283 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
284 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
285 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
286 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
287 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
288 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
294 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
295 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
296 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
297 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
298 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
299 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
300 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
301 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
302 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
303 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
304 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
305 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
306 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
307 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
308 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
309 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
310 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
311 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
312 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
313 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
314 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
315 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
316 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
317 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
318 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
319 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
320 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
321 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
322 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
323 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
324 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
325 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
326 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
327 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
328 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
329 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
330 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
331 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
332 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
333 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
334 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
336 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
337 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
339 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม