ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิรารัตน์ รัตนวัน ครูประจำชั้น ป6/2
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
ครูผู้ช่วย