ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเยาวเรศ อัจจุตมานัส ครูประจำชั้น ป.4/2
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางธนัญญา เจียมศรีพงษ์ ครูประจำชั้น ป.4/1
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1