ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 1359) 31 ม.ค. 57
โรงเรียนประถมนนทรี รับสมัครครูภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง รายละเอียด คลิก (อ่าน 1236) 28 ส.ค. 56
คณะครุโรงเรียนประถมนนทรีจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมอบรม DATA CANTER ณ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ (อ่าน 919) 15 มิ.ย. 56
ประกาศ รับสมัครวิทยากร สอนภาษาจีน ๑ ตำแหน่ง ด่วน (อ่าน 1044) 27 พ.ค. 56
โรงเรียนประถมนนทรีจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก..มีกิจกรรมสวดมนต์..ไหว้พระเวียนเทียน (อ่าน 1890) 23 พ.ค. 56
คณะครูโรงเรียนประถมนนทรีอบรมการจัดทำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1008) 13 พ.ค. 56
โรงเรียนประถมนนทรีเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 954) 13 พ.ค. 56
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐ น.เรียนเชิญคณะครูโรงเรียนประถมนนทรีทุกท่านเข้าร่วมประชุม (อ่าน 958) 05 เม.ย. 56
วันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการจัดตารางสอน ณ ห้องประชุมอังสนา (อ่าน 894) 05 เม.ย. 56
วันมอบตัวนักเรียน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุบาล - ป.๖ (อ่าน 1000) 01 มี.ค. 56
เชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันเกิดโรงเรียน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ (อ่าน 1186) 15 ม.ค. 56
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (อ่าน 1202) 08 ม.ค. 56
สศส.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ (อ่าน 952) 02 ม.ค. 56