ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันทร์ที่ 13- 14 มกราคม 2557

ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี

เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

        ตามที่มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร อันเป็นให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง โรงเรียนจึงประกาศ
หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันทร์ที่ 13- 14 มกราคม 2557 

 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนติดตามข่าวทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2557

นางสาวลัดดา  กำมะหยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนปรถมนนทรี

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2557,20:21   อ่าน 1256 ครั้ง