ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา เนื่องในวาระครบรอบ 56 ปี การสถาปนาโรงเรียนประถมนนทรี ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
ประกาศประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมนนทรี
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
ด้วย วัดด่านและผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถมนนทรี ได้กำหนเพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวาระครบรอบ 56 ปี "ราตรี ส.ป.ท. สานต่อความเป็นไทย รวมใจสามัคคี" การสถาปนาโรงเรียนประถมนนทรีขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการเรียน การสอน ปรับภูมิทัศน์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2565,13:42   อ่าน 427 ครั้ง