ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเหรียญทองระดับดีเด่น ตามผลการตัดสินการประเมินคู่มือธุรกิจในการขับเคลื่อน การสร้างและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโรงเรียน ชื่อแผนธุรกิจ S.P.T BakeryKids กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีโรงเรียนประถมนนทรี
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับดีเด่น ตามผลการตัดสินการประเมินคู่มือธุรกิจในการขับเคลื่อน การสร้างและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโรงเรียน
ชื่อแผนธุรกิจ S.P.T BakeryKids กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,21:23   อ่าน 99 ครั้ง